Eindelijk kennen we het inflatiecijfer van januari: 1,14 procent. Het eerste dat berekend is volgens de nieuwe indexmethode. Het had heel wat voeten in de aarde, omdat de sociale partners het maar niet eens geraakten over de omrekeningsfactor tussen de oude en de nieuwe index.