Het verzet tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Europa groeit. Een petitie van 250 Europese ngo's en belangenorganisaties is al 1 miljoen keer ondertekend. De organisaties zijn tegen het handelsakkoord, omdat burgers geen inspraak hebben bij de onderhandelingen en alleen de belangen van bedrijven zouden worden behartigd.