In de stad Antwerpen heeft maar liefst 28% van de schoolverlaters geen diploma. Een schokkend cijfer dat vraagt om kordaat ingrijpen, zo meent professor Frank Vandenbroucke, de voormalige Vlaamse minister van Werk en van Onderwijs. Hij stelt voor om leefloon en werkloosheidsuitkeringen te koppelen aan kwalificatieplicht.