Ziggzagg is het enige bedrijf in Europa dat neusswaps print en intussen zijn ze ook Europees gecertifieerd. Voordien kon het bedrijf er hier wel al een half miljoen op de markt brengen onder het toeziend oog van de FOD Volksgezondheid en het geneesmiddelenagentschap.