Ontwikkelingshulp is big business waarin jaarlijks miljarden euro's omgaan. Maar komen die ook terecht waar zou moeten? En zorgt dat geld dan ook voor een verbetering van de levensomstandigheden van de mensen waarvoor het bedoeld is? In de documentaire AIDependence (spreek uit Aid-dependence) schetst de Belgische filmmaker Alice Smeets een onthutsend beeld van de werking van NGO's in Haïti.