Het aantal mensen dat moet rondkomen met een leefloon blijft stijgen. Voor België gaat het om een stijging van zo'n tien procent, in Vlaanderen zelfs 13 procent. En dat is de grootste stijging sinds de invoering van het leefloon in 2003. De alarmerende cijfers komen van het departement Maatschappelijke Integratie.