De regering gaat het ontwerpakkoord over de lonen, uitkeringen en de eindeloopbaan - dat de Groep van Tien heeft bereikt - uitvoeren. Al spreken we beter van de Groep van Acht, want het ABVV en zijn franstalige spitsbroeder FGTB doen niet mee. De indexsprong ligt de socialistische vakbond te zwaar op de maag.