De beroepsvereniging van accountants en belastingadviseurs wil naar het Grondwettelijk Hof stappen. Ze zijn niet te spreken over een nieuwe wet in de strijd tegen witwaspraktijken. Als er een vermoeden is dat hun cliënt betrokken is bij malafide praktijken, moeten ze dat melden bij de FOD Financiën. Daarbij is hun anonimiteit niet gegarandeerd. De accountants vrezen voor hun veiligheid.