Er komt een digitaal registratiesysteem voor iedereen die op een bouwwerf werkt, binnen- en buitenlanders, en ook op kleine werven. Dat is één van de maatregelen die de regering neemt in haar actieplan tegen de sociale dumping. Bevoegd staatssecretaris Tommelein wil ook een Europees inningfonds voor sociale bijdragen om landen als Roemenië en Polen te doen meewerken.