De leerkrachten in de basisscholen krijgen binnenkort hulp van zogenaamde techniekcoaches. Dat zijn vrijwilligers uit het bedrijfsleven die steun geven tijdens de lessen technologie en wetenschap. Het is een initiatief van de Vlaamse regering om meer jongeren naar technische studierichtingen te sturen.