Terwijl de socialistische vakbond intern zwaar verdeeld is over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden doet ACV-topman Marc Leemans er alles aan om de rangen gesloten te houden. Tegelijk wil hij de oplossing niet op de lange baan zien schuiven. En daarom start hij deze week een offensief.