Er komt een vereenvoudiging van de boekhoudverplichtingen voor de KMO's in ons land. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft daarover een advies klaar voor de regering. Aan de publicatieplicht wordt niet geraakt.