De Amerikaanse centrale bank bevroor in samenspraak met de Amerikaanse minister van Financien Janet Jellen de 9,5 miljard dollar aan reserves die eigendom zijn van de Afghaanse centrale bank. Dat geld staat voornamelijk geparkeerd op buitenlandse rekeningen. Met onmiddellijke ingang werd ook het verschepen van dollars naar Afghanistan stopgezet. Zo willen ze de Taliban de toegang tot het geld ontzeggen. Maar ook de bevolking zal de gevolgen dragen want de Afhaanse munt zakte tot een diepterecord; hun enige houvast voor betalingen is de dollar.