En net voor het begin van de Europese Top deze namiddag, zijn de lidstaten van de Europese Unie en de voorzitte van het Europees parlement het eens geworden over de meerjarenbegroting. Een opsteker, want nu kan de top ook echt beslissingen nemen.