25 Vlaamse bedrijven mogen zich voortaan Energy Saving Pioneers noemen. Een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu. Het gaat om bedrijven die het voortouw nemen op vlak van energiebesparing. Bedoeling is dat zij andere bedrijven én de overheid warm maken om werk te maken van duurzaamheid.