Davy Kestens, de jonge Vlaamse internetondernemer die neerstreek in Silicon Valley, is er in geslaagd 4,5 miljoen dollar op te halen. Daardoor speelt hij nu mee in het topsegment van de technologiebedrijven.