Het Amerikaanse jobrapport van december valt zwaar tegen. Er zijn maar 74.000 nieuwe banen gecreëerd, terwijl analisten uitgingen van 200.000 nieuwe banen. De extreme koude van afgelopen maand speelt daarin zeker een rol.