"Maar" 1,9% groeide de Amerikaanse economie het voorbije jaar. Dat groeicijfer ligt een stuk onder de verwachtingen. En het is nog niet de helft van wat de nieuwe president Donald Trump voor ogen heeft. Maar het voorbije kwartaal was een dipje, denken economen