In Australië is groen licht gegeven om 3 miljoen kubieke meter baggerslib te storten nabij het befaamde Great Barrier Reef. Om de milieubeweging helemaal op stang te jagen gaat het dan nog om slib dat afkomstig is van de uitbreiding van een steenkoolhaven.