Het personeelstekort wordt nijpend, terwijl de problemen in de toeleveringsketens blijven stijgen en de kosten ook. Ziedaar het resultaat van een enquête bij 2.100 Belgische bedrijven, afgenomen door de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties. Het economisch herstel wordt nu duidelijk gehinderd door die praktische beslommeringen. Prijs- en loonsverhogingen zijn daar het onvermijdelijke gevolg van.