De regering heeft haar begrotinsgcontrole opvallend snel afgerond. Het gat was snel gedicht, omdat de regering veel minder moet doorstorten naar de gewesten dan eerder voorzien. De rest van de inspanning haalt de regering voor de helft uit besparingen en voor de andere helft uit nieuwe inkomsten. Tegelijk is budget voorzien voor extra economische steunmaatregelen.