Met een vermogen van zo'n 206.000 euro is een doorsnee Belgisch gezin bijna twee keer zo rijk als de gemiddelde Europeaan. De modale Duitser heeft dan weer het laagste vermogen van Europa. Dat staat in een studie van de Europese Centrale bank over de rijkdom van de gezinnen.