De Europese Commissie bevestigt dat het Belgisch begrotingstekort dit jaar wellicht onder de 3% duikt. Dat is de maximumnorm die de lidstaten hebben afgesproken. Maar daarmee zijn we nog niet af van het verscherpt toezicht van Europa en van dreigende boetes.