De overlevingskansen bij kanker zijn de laatste jaren een pak gestegen. Dat is voor een stuk het gevolg van een betere behandeling. En daarvoor zijn vaak nieuwe medicijnen nodig. Ons land speelt een voortrekkersrol in het uittesten van nieuwe kankermedicatie, zegt sectorfederatie Pharma.be op deze Wereldkankerdag.