De Belgische economie is in het voorbije kwartaal met 0,2 procent gegroeid tegenover het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit een eerste voorlopige raming van de Nationale Bank. 0,2 's niet veel, maar betekent wel een kleine versnelling. Het cijfer is ook beter dan verwacht. Want de vrees bestond dat we al de weerslag zouden voelen van de slabakkende Duitse economie.