België kan waarschijnlijk een recessie vermijden, zegt de Nationale Bank. Onder meer dankzij de automatische loonindexering, waardoor de koopkracht van de Belgen behoorlijk goed op peil blijft. Maar die indexering zadelt onze bedrijven wel op met een stevige loonhandicap: in 2 jaar stijgen de Belgische loonkosten 5,6 procentpunt méér dan in de buurlanden. Dat kostennadeel doet onze bedrijven in snel tempo internationaal marktaandeel verliezen.