De Belgische schuldgraad is afgelopen jaar gestegen van 98 naar net geen 100% van het BBP. Onder die symbolische grens blijven is volgens het Agentschap van de Schuld belangrijk, om het vertrouwen van de financiële markten te behouden. De regering wil daarom activa verkopen.