Van een grote fiscale ommekeer, de zogenaamde tax shift, is geen sprake, vindt fiscaal expert Michel Maus. Het regeerakkoord voorziet maar een kleine daling van de lasten op arbeid, zegt de professor. En ook de zogenaamde Kaaimantaks voor vermogens in fiscale paradijzen stelt wat teleur.