In 2003 zetelde Geert Bourgois als enige van zijn partij in het Parlement. Vandaag is hij Vlaams minister-president en legde hij zijn eerste regeerverklaring af. Opvallend veel aandacht daarin ging naar het minder bureaucratisch en centralistisch maken van Vlaanderen. Volgens Bourgeois wordt dat een van de meest fundamentele hervormingen sinds het begin van de Vlaamse autonomie.