Voorlopig is er nog geen oplossing voor de financiering van de Antwerpse diamantsector, nu KBC op punt staat de Antwerpse diamantbank te sluiten. Die bank financiert de diamantsector dagelijks voor méér dan één miljard euro. Reden genoeg voor een bezoek van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.