De vakbonden uit de bouwsector zijn een procedure begonnen voor het Grondwettelijk Hof. Ze vinden de opzegtermijnen die in de wet op het eenheidsstatuut voor bouwvakkers zijn vastgelegd discriminerend. Die opzegtermijnen zijn veel korter dan voor andere arbeiders. Bovendien is dat niet tijdelijk zo, maar voor onbepaalde duur.