Bert Brugghemans is de zonecommandant van een van de meest uitdagende regio's voor een brandweerkorps ter wereld, die van Antwerpen. Door de combinatie van industrie, haven en een grote stad. Brugghemans leidt de zone al vijf jaar en wordt ondermeer geprezen om zijn expertise in crisismanagement en de vernieuwing die hij binnen de brandweer brengt.