Economen twijfelen aan die terugverdieneffecten. Op korte termijn zal de koopkracht inderdaad toenemen en de indexering van de lonen afgeremd worden. Maar op langere termijn wint de consument niets én zullen het de elektriciteitsleveranciers zijn die er het meeste van profiteren.