Een verkorte schoolvakantie en de afschaffing van het ambtenarenstatuut. Dat zijn 2 opvallende voorstellen van de CD&V in een hele vernieuwingsoperatie. De voorstellen vormen de blauwdruk voor de verkiezingscampagne van volgend jaar. Wij zoomen in op het sociaal-economische luik.