Waarnemers noemen het een grote ontgoocheling. De regering is veel te laat aan de moeilijke begrotingsopdracht begonnen, klinkt het. We dreigen weer op een tekort van boven de 3 procent af te stevenen.