Werkgevers en vakbonden in de chemie en life sciences richten samen een Demografiefonds op. Een primeur in ons land. Het fonds moet projecten financieren om werk werkbaar te houden vooral op latere leeftijd. Bijna 1.000 bedrijven en 90.000 werknemers zullen er een beroep op kunnen doen.