Twee dagen na de verkiezing van de Onderneming van het Jaar lanceren de organisatoren een nieuw initiatief. Deze keer willen ze de Overheidsorganisatie van het Jaar vinden. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert zet mee zijn schouders onder het project.