In hun ontwerpakkoord remmen de sociale partners de hervorming af van het SWT, het vroegere brugpensioen. De regering wilde de instapleeftijd voor brugpensioen bij een herstructurering optrekken: dit jaar naar 59 jaar, volgend jaar naar 60. De sociale partners vertragen die plannen. Wat op felle kritiek stuit.

Interne fout - Knack

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.