Op de klimaatconferentie in Glasgow zijn al enkele grote beloften gedaan. Zo willen ruim 100 landen tegen 2030 de ontbossing een halt toe roepen. Zelfs Brazilië en Rusland, die er de laatste jaren van beschuldigd werden de ontbossing op hun grondgebied nog te versnellen. Er is ook een akkoord om de uitstoot van methaangas aan te pakken. Want methaan is verantwoordelijk voor naar schatting 30% van de klimaatopwarming sinds industriële revolutie.