Wie een bestuursverbod opgelegd kreeg van de rechter wegens strafbare feiten of grove nalatigheid, zal dat niet langer naast zich kunnen neerleggen. Veroordeelde bedrijfsleiders komen in een openbaar register. Vreemd genoeg bestond zo'n databank nog niet, wat zeker in de bouwsetor tot misbruiken leidde. Malafide aannemers konden zich serieel laten failliet gaan, om nadien weer elders toe te slaan.