Daarmee heeft het het zichzelf opgelegde schuldenplafond bereikt. Dat betekent dat de overheid nu niet meer zomaar geld kan lenen om bijvoorbeeld de ambtenarensalarissen te betalen. Een verhoging van het schuldenplafond dringt zich op. Maar daar moeten zowel Republikeinen als Democraten mee instemmen.