Econoom Paul de Grauwe heeft een nieuw boek uit. De Limieten van de Markt. Daarin zoekt de bekende professor naar de begrenzingen en de bedreigingen van het kapitalisme en naar de rol van de overheid. In z'n boek doet De Grauwe ook een aantal gedurfde beleidsaanbevelingen aan de regeringsonderhandelaars.