Een jaar na hun afstuderen hebben bijna 9 op de 10 schoolverlaters in Vlaanderen een job gevonden. Een mooi resultaat in crisistijd. Tegelijk verlaat nog 1 op 8 jongeren de school zonder een diploma middelbaar onderwijs. Zij hebben het steeds moeilijker om aan de slag te geraken.