Na lang onderhandelen zijn Engie Electrabel en onze federale regering tot een princiepsakkoord gekomen over een levensduur-verlenging van onze twee jongste kerncentrales, (beeld in) Doel 4 en Tihange 3. En zo is de kernuitstap tot en met 2036 van tafel. Vanaf 2026 zullen beide centrales nog eens 10 jaar open blijven, via een nieuwe onderneming waarvan zowel Engie als de Belgische staat elk voor 50% eigenaar zijn. Een gedeeltelijke nationalisering dus.