Wilfried Martens was niet alleen de man die de meeste Belgische regeringen geleid heeft, die regeringen hebben misschien ook wel de meest drastische maatregelen genomen. Op politiek vlak met de staatshervormingen, op ethisch vlak met de abortuswet en op economisch vlak met de devaluatie van de Belgische Frank en de daaropvolgende indexsprongen.