Sinds de start van de coronacrisis zagen de transporteurs van goederen via het spoor 40 procent van hun omzet verloren gaan. Daarenboven worden ze ook nog eens concurrentieel benadeeld. In onze buurlanden krijgt de sector steun van de overheid. Bij ons niet. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie.