Ook tijdens het weekend is er geen oplossing gekomen voor de budgettaire impasse in de Verenigde Staten. De shutdown gaat zijn derde week in, en over minder dan 72 uur verstrijkt de deadline voor het optrekken van het schuldenplafond. Als er tegen dan geen akkoord is, dreigt er een wereldwijde ontwrichting van de economie, waarschuwt IMF-voorzitter Lagarde.