Nog meer jobverlies in de Kempen. Het ziet ernaar uit dat drukkerij Proost in Turnhout de boeken zal neerleggen. De raad van bestuur beslist daar vanavond over. Proost drukt ondermeer kook- en kinderboeken en gekartoneerde strips.