Het Duits Grondwettelijk Hof durft zich nu toch niet uit te spreken over de vraag of de Europese Centrale Bank onbeperkt overheidsobligaties mag opkopen. Het Hof meent wel dat zo'n operatie strijdig is met het mandaat van de ECB, maar schuift de heikele kwestie door naar het Europees Hof van Justitie. En da's een opluchting voor de financiële markten