De Duitsers gunnen de Grieken hun 4 maanden uitstel. Een grote meerderheid in de Bundestag heeft z'n goedkeuring gegeven. De Grieken moeten nu tegen eind juni gedetailleerde hervormingsplannen uitwerken, hun alternatief voor de strenge besparingen die de trojka vroeger oplegde.